UWAGA !!!

Mając na uwadze zarządzenie władz państwowych oraz wytyczne Biskupa diecezji przypominamy:

Msze święte Niedzieli Palmowej oraz Liturgia Triduum Paschalnego odbywają się bez udziału wiernych.

Poza liturgią w kościele może przebywać nie więcej niż pięć osób. 

Zdrowie innych zależy do naszej odpowiedzialnej postawy. Bądźmy roztropni i odpowiedzialni. 

Mamy nadzieję, że odpowiednie przepisy zostaną złagodzone do świąt Wielkanocnych. Niech Pan Bóg was błogosławi. 

JAK DOBRZE PRZEŻYĆ WIELKI TYDZIEŃ Z RODZINĄ W DOMU

Owocne przeżycie tegorocznego Wielkiego Tygodnia wymaga podjęcia szczególnych kroków.

Bp Edward Dajczak zachęca wiernych świeckich do uczestnictwa w celebracjach Wielkiego Tygodnia za pośrednictwem mediów, a także do podjęcia w tych dniach szczególnie intensywnej modlitwy rodzinnej.

Pomoże w tym specjalny rytuał rodzinny, udostępniony naszej diecezji dzięki uprzejmości wydziału duszpasterskiego i WSD diecezji tarnowskiej. Poszczególne części rytuału (na kolejne dni), będą udostępniane sukcesywnie.

Wszystkie celebracje Wielkiego Tygodnia z udziałem biskupa będą transmitowane przez „Dobre Media”.

Rytuał rodzinny, pomocny w dobrym przeżyciu Wielkiego Tygodnia w domu z rodziną do pobrania jest na stronie: http://www.diecezjakoszalin.pl/wielkitydzien2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 05.04.2020r.

1. Niedzielą Męki Pańskiej, zwaną Palmową, rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia. Szczytowym punktem tych obchodów jest Święte Triduum Paschalne a więc liturgia Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty. W przyszłą niedzielę świętować będziemy Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Triduum Paschalne i Wielkanoc to nasze największe święta, upamiętniają bowiem Chrystusowe dzieło zbawienia. W tym roku przeżywać je będziemy w nadzwyczajnych okolicznościach. Wokół nas szaleje pandemia Covid-19. Niestety wierni świeccy, zgodnie z zarządzeniem władz państwowych oraz biskupa diecezjalnego, nie będą mogli wziąć udziału w liturgii Triduum. Dla wielu jest to bolesne i trudne do akceptacji doświadczenie. Przyjmijmy je jednak w duchu posłuszeństwa i roztropności. Nasze domy niech się staną na ten czas Kościołami Domowymi, w których łącząc się duchowo, przeżywać będziemy misteria paschalne celebrowane w kościele przez kapłanów.

W Wielki Czwartek łączmy się duchowo o godz. 18.00. Dziękujmy Bogu za to, że jest z nami w Najświętszym Sakramencie. Dziękujmy Bogu za kapłanów, dzięki którym Chrystus przychodzi nieustannie na ołtarzach całego świata, dzięki którym odpuszcza nam grzechy i umacnia swoim Słowem. Niech wzrasta w nas tęsknota za fizyczną obecnością na Eucharystii i zjednoczeniem się z Bogiem w Komunii Św.. W tym miejscu pragniemy bardzo gorąco podziękować członkom Żywego Różańca, którzy w tym wyjątkowym dla kapłanów dniu, zamówili za nas Mszę św..

W Wielki Piątek łączmy się duchowo o godz. 15.00 na Koronce do Bożego Miłosierdzia a o godz. 18.00 w celebracji liturgii Wielkiego Piątku. Przepraszajmy Boga za grzechy nasze i całego świata. Dziękujmy Chrystusowi za Jego wielką miłość i bolesną mękę, przez którą zgładził grzechy świata. Przez Miłosierdzie Boże błagajmy o nawrócenie nas samych, ludzi letnich w wierze a także otwarcie walczących z Bogiem. Prośmy także o ustąpienie epidemii. Prosimy, aby w Wielki Piątek wyeksponować w swoim domu Krzyż. W tym dniu można bowiem uzyskać odpust zupełny za rozważanie przez pewien czas (na przykład przez kwadrans), Męki i Śmierci Pana Jezusa. Zachęcamy więc do odprawienia w domu drogi krzyżowej i modlitwy osobistej lub rozważania fragmentu Pisma św. z opisem Męki Pańskiej. W tym dniu rozpoczynamy też nowennę przed świętem Bożego Miłosierdzia.

W Wielką Sobotę trwajmy w ciszy i skupieniu. Do południa nie będzie obrzędu poświęcenia pokarmów. Pokarmy na stół wielkanocny niech poświęcą ojcowie, przed śniadaniem wielkanocnym, poprzez odmówienie modlitwy dziękczynnej za Boże dary. O godz. 20.00 rozpocznie się Wigilia Paschalna. Pierwszy raz zabrzmią dzwony, wieszcząc radosną nowinę o zmartwychwstaniu Chrystusa. Tych, którzy będą uczestniczyli w celebracji Wigilii Paschalnej za pośrednictwem mediów, zachęcamy, by na czas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych zapalili świece, wspominając, że właśnie przez ten sakrament Chrystus przeprowadził nas ze śmierci do nowego życia.

W Wielki Piątek i Wielką Sobotę, do Wigilii Paschalnej obowiązuje nas zachowanie postu.

W niedzielny poranek, o godz. 6.00, rozpocznie się Msza św. rezurekcyjna. Po niej nie będzie Mszy św. o godz. 7.00. Pozostałe Msze św. będą według porządku niedzielnego.

W drugi dzień Świąt Wielkanocnych Msze św. będą według porządku niedzielnego. Ofiarą do puszki wesprzemy KUL.

Jeśli zgodnie z zapowiedziami, władze państwowe wyrażą na to zgodę, to we Mszach św. w niedzielę i poniedziałek wielkanocny będzie mogło wziąć udział po 50 osób.

2. Niektóre intencje mszalne:

Poniedziałek o godz. 7.00 – Msza św. gregoriańska za +Marię Leśniak.

Wtorek o godz. 18.00 – o niebo dla rodziców: +Antoniny +Józefa +Ewy +Alfredy +Józefa +brata: +Bogdana i +wnuka: +Łukasza.

Czwartek o godz. 18.00 – za księży posługujących w parafii – int. od Żywago Różańca.

Niedziela o godz. 18.00 – dziękczynno-błagalna w intencji Walentyny Catko z okazji 95 urodzin

Pamiętajmy z wiarą o naszych zmarłych i z Bożym błogosławieństwem przeżywajmy chwile ważne dla nas i dla naszych bliskich.

Wskazania Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka, dotyczące odpowiednich zachowań w czasie epidemii SARS-CoV-2 -Wielki Tydzień i Triduum Paschalne- (nr 5 z dnia 3.04.2020 r.)

Kościół Powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy raz od wielu wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez szerszego udziału wiernych, z wyjątkiem asysty liturgicznej. Z głęboką wiarą w Bożą obecność oraz w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za zdrowie i życie wiernych Kościoła koszalińsko-kołobrzeskiego, przekazuję wskazania odnośnie sprawowania czynności liturgicznych Wielkiego Tygodnia. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ten dramatyczny apel „zostań w domu” nie może mieć wyjątków.

I. Sakrament pokuty i pojednania oraz Komunia św.

W Wielkim Tygodniu podejmijmy całodzienne duszpasterstwo, polegające na sprawowaniu sakramentu pokuty i pojednania. W celu uniknięcia kolejek, zachęćmy wiernych do wcześniejszego umówienia się telefonicznego.

Należy przy tym zadbać o porządek, pamiętając, że liczba osób przebywających razem nie może być większa niż 5, wyłączając z tego osoby pełniące posługę. Przypominam, że od 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje zakaz wychodzenia nieletnich z domu bez opieki dorosłych.

Ze względu na restrykcje oraz względy epidemiologiczne, spowiedź powinna być sprawowana poza konfesjonałami. Miejscem spowiedzi niech będzie zakrystia, salka parafialna bądź inne odpowiednie do sprawowania sakramentu pomieszczenie. Należy przy tym zachować wskazane środki ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa – penitenta i spowiednika.

Przez pierwsze trzy dni Wielkiego Tygodnia można udzielić wiernym Komunii św. poza liturgią. Przypominam, że w Wielki Czwartek i Wielki Piątek Komunii św. poza liturgią można udzielać tylko chorym, a w Wielką Sobotę – tylko w formie Wiatyku. Stolica Apostolska nie przewiduje odstępstwa od tych przepisów.

II. Liturgia Wielkiego Tygodnia

Wskazania, dotyczące liturgii Wielkiego Tygodnia, zawiera dekret Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 19 marca 2020 r. oraz wskazania z 25 marca 2020 r.  i nota z 26 marca 2020 r. 

W Wielkim Tygodniu zalecam utrzymanie tradycyjnych godzin celebracji, zaplanowanych w parafii, choć będą sprawowane bez obecności wiernych. Gorąco zachęcam do celebrowania liturgii w tych samych godzinach, co w katedrze. Będzie to wyjątkowy znak naszej jedności w tym niespokojnym czasie.

Zachęcam wiernych świeckich do uczestnictwa w celebracjach Wielkiego Tygodnia za pośrednictwem mediów, a także do podjęcia w tych dniach szczególnie intensywnej modlitwy rodzinnej. Pomoże w tym specjalny rytuał rodzinny, udostępniony naszej diecezji dzięki uprzejmości wydziału duszpasterskiego i WSD diecezji tarnowskiej. Poszczególne części rytuału (na kolejne dni), będą udostępniane Księżom pocztą elektroniczną oraz będzie można je pobrać ze strony ww.diecezjakoszalin.pl/wielkitydzien2020 (pierwsza część rytuału – zał. 1).

Proszę wszystkich wiernych, aby w Wielką Środę wieczorem w swoich domach przeżyli rodzinne nabożeństwo pojednania w oparciu o przygotowany rytuał. W kontekście utrudnionego dostępu do sakramentu pokuty i pojednania, ta wspólna modlitwa pokutna może być ważnym wydarzeniem na drodze wielkopostnego nawrócenia i przygotowaniem do świętowania męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

A. Niedziela Palmowa

Upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz budynku sakralnego. W kościele katedralnym i konkatedralnym należy zastosować drugą formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, zaś w kościołach parafialnych oraz w innych miejscach – formę trzecią.

Zachęcam wiernych do własnoręcznego przygotowania palm w domach w gronie rodzinnym, co może być okazją do wspólnej modlitwy i katechezy.

B. Msza Krzyżma

Ponieważ Msza Krzyżma nie służy wyłącznie poświęceniu olejów, ale podkreśla jedność ludu Bożego ze swoim biskupem i gromadzi każdego roku nas, kapłanów, w koszalińskiej katedrze, aby wspólnie odnowić przyrzeczenia kapłańskie, zostanie przeniesiona na czas po ustaniu epidemii, kiedy znów będziemy mogli stanąć razem przy ołtarzu Chrystusa. Należy nadal korzystać z Krzyżma świętego i oleju chorych, pobłogosławionych przed rokiem.

III. Liturgia Triduum Paschalnego

Uczestnictwo w Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, w Liturgii na cześć Męki Pańskiej w Wielki Piątek oraz w Wigilii Paschalnej nie jest obowiązkowe. Natomiast wciąż aktualna jest dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., która obejmuje również Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Jednak, w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną i rządową zapowiedzią o możliwości odprawiania od 12 kwietnia 2020 r. Mszy św. przy obecności 50 osób, można spodziewać się kolejnych wskazań dotyczących Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego i Oktawy Wielkanocy.

Zgodnie z rekomendacją KEP wyrażam zgodę na celebrowanie Triduum Paschalnego, poza katedrą i kościołami parafialnymi, w następujących miejscach, z zastrzeżeniem, że mogą w nim uczestniczyć tylko i wyłącznie mieszkańcy tych domów.:

  • Wyższe Seminarium Duchowne;
  • domy zgromadzeń zakonnych;
  • Dom Miłosierdzia Bożego w Koszalinie;
  • Wspólnota Cenacolo;
  • w domach, w których posługują stali kapelani (poza szpitalami i więzieniami);
  • w ośrodkach salezjańskich w Trzcińcu i Rzepczynie.

W celebracjach transmitowanych przez media należy głosić homilie, zaś w ramach obrzędu Komunii św. ułatwić wiernym przyjęcie komunii duchowej (czyli odmówić wybraną modlitwę komunii duchowej). W pozostałych celebracjach, z racji tego, że dokonują się bez udziału ludu, można opuścić homilie, a w ich miejsce zachować dłuższą chwilę milczenia.

A. Wielki Czwartek

Zwyczaj uruchamiania dzwonów podczas Chwała należy przenieść na rozpoczęcie liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej i dzwonić nimi przez dłuższą chwilę. 

Należy pominąć obrzęd umywania nóg.

Wypada, aby w czasie epidemii, podczas każdej Mszy koncelebrowanej, przygotowywanie kielicha, spożywanie z niego i puryfikacja była pozostawiona głównemu celebransowi, niezależnie od obecności innych posługujących. Koncelebransi spożywają Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, po czym główny celebrans spożywa Krew Pańską.

Nie przygotowuje się specjalnego miejsca przechowywania Najświętszego Sakramentu i nie urządza się procesji na zakończenie liturgii. Po modlitwie po Komunii Najświętszy Sakrament składa się jak zwykle w tabernakulum i przed jego zamknięciem śpiewa się Sław języku tajemnicę. Na zakończenie należy odśpiewać Suplikację Święty Boże. Po zakończeniu liturgii należy obnażyć ołtarz.

Wiernych świeckich zachęcam, by zamiast zwyczajowego nawiedzenia Najświętszego Sakramentu w ołtarzu adoracji, pomodlili się w gronie rodzinnym, łącząc się ze Zbawicielem w godzinie Jego konania w Ogrójcu

B. Wielki Piątek

Zachęcam duchowieństwo i osoby konsekrowane do wspólnego odmawiania liturgii godzin w kaplicach zakonnych, kościołach lub na plebaniach. W Wielki Piątek i Wielką Sobotę warto zachować zwyczaj „Ciemnej Jutrzni”, tzn. jutrzni połączonej z godziną czytań.

Na rozpoczęcie Liturgii na cześć Męki Pańskiej niech nie zabraknie gestu prostracji wszystkich kapłanów, a nawet usługujących. Będzie to szczególna okazja do przebłagania Boga za nasze grzechy i modlitwy o zahamowanie epidemii.

Adoracja Krzyża odbędzie się przez przyklęknięcie lub głęboki skłon. Na zakończenie adoracji Krzyża należy odśpiewać Suplikację Święty Boże.

Do modlitwy powszechnej należy dołączyć specjalną intencję (załącznik nr 2).

Nie urządzamy Bożego Grobu. W kościołach i kaplicach, z których zaplanowano transmisję internetową, można na ten czas wystawić do adoracji Najświętszy Sakrament, nakryty białym welonem, ustawiony na mensie ołtarza. Zgodnie z ogólnymi przepisami, należy jednak zadbać o to, aby przez cały czas trwania wystawienia ktoś adorował Najświętszy Sakrament.

Proszę wszystkich wiernych, aby w Wielki Piątek wyeksponowali w swoich domach Krzyż. W tym dniu można uzyskać odpust zupełny za rozważanie przez pewien czas (na przykład przez kwadrans), Męki i Śmierci Pana Jezusa. Zachęcam więc do odprawienia w domu drogi krzyżowej i modlitwy osobistej lub rozważania fragmentu Pisma św. z opisem Męki Pańskiej.

C. Wielka Sobota

Należy pominąć tradycyjny obrzęd błogosławienia pokarmów i wody w kościołach, kaplicach i innych miejscach. Zamiast tego trzeba zaproponować wiernym obrzęd błogosławieństwa pokarmów w domu przed śniadaniem wielkanocnym (załącznik nr 3). Proszę o umieszczenie go na internetowej stronie parafialnej, ewentualnie powielić i wyłożyć w kościele.

W Wielką Sobotę trwajmy w naszych domach w wyciszeniu i skupieniu, jednocząc się przez modlitwę z Chrystusem pogrzebanym i udającym się do otchłani, aby wyzwolić nas z niewoli grzechu i śmierci.

D. Wigilia Paschalna

Należy zachować przepisy liturgiczne dotyczące czasu celebracji Wigilii Paschalnej, chociaż będzie ona sprawowana bez obecności wiernych.

Podobnie jak w Wielki Czwartek, tak również na rozpoczęcie Wigilii Paschalnej, należy uruchomić na dłuższą chwilę dzwony kościelne (zamiast w czasie Chwała).

Na początku Wigilii Paschalnej, podczas liturgii światła nie należy rozpalać ogniska ani urządzać procesji. W praktyce stosujemy więc formę przewidzianą w MR nr 13 (s. 153), z tą różnicą, że płonący znicz ustawiamy w obrębie prezbiterium. Liturgię zatem rozpoczynamy w prezbiterium od znaku krzyża, pozdrowienia i wprowadzenia przewidzianego w MR nr 8. Następnie poświęca się ogień płonącego znicza, odpala się od niego przygotowany paschał, po czym śpiewa się Orędzie Wielkanocne (Exsultet).

W czasie liturgii chrzcielnej należy pominąć błogosławieństwo wody chrzcielnej oraz wody do pokropienia, a tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne, nie stosując pokropienia.

Ani po Wigilii Paschalnej, ani w niedzielny poranek nie należy urządzać procesji rezurekcyjnej.

Wiernych świeckich, którzy będą uczestniczyli w celebracji Wigilii Paschalnej za pośrednictwem mediów, zachęcam, by na czas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych zapalili świece, wspominając, że właśnie przez ten sakrament Chrystus przeprowadził nas ze śmierci do nowego życia.

IV. Inne wskazania i informacje

A. Formularz Mszy w czasie pandemii

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego Franciszka, zezwoliła na możliwość odprawiania Mszy świętej „W czasie pandemii” we wszystkie dni jej trwania z wyjątkiem uroczystości oraz niedziel Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego, dni Oktawy Wielkanocnej, wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, Środy Popielcowej i Wielkiego Tygodnia (por. Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 374). (Formularz Mszy w czasie pandemii – zał. 4)

Tego formularza mszalnego można używać zgodnie z rubryką wstępną w czasie przed Niedzielą Palmową 2020, a potem dopiero w pierwszy wolny dzień po Oktawie Wielkanocy, czyli 20 kwietnia 2020 r.

Kolor liturgiczny na tę Mszę, zgodnie z OWMR 347, to fioletowy, ponieważ formularz ma charakter pokutny.

Odnośnie do prefacji Kongregacja nie podała normy, jednak zgodne z rubryką odnośnie mszy w różnych potrzebach, najlepiej jest przyjąć jednolite rozwiązanie i stosować V ME – C (Chrystus wzorem miłości), MR 2008, s. 702. W prywatnej dodatkowej korespondencji z Kongregacją udało się otrzymać informację (w dn. 03.04.2020), że jeśli używa się innej modlitwy eucharystycznej, można użyć pierwszej prefacji o Męce Pańskiej (nr 17) lub prefacji o Krzyżu świętym (nr 50).

Czytania z formularza „W okresie trzęsienia ziemi” nie są obowiązkowe, można użyć czytań z dnia.

B. Sakrament chrztu

Chrzest dzieci można przenieść na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego. Jeżeli jednak rodzice nie chcą zwlekać, powinien być on celebrowany, po ustaniu epidemii, poza Mszą św. z liturgią słowa (por. Rozdział II Obrzędów chrztu dzieci), nawet w dni powszednie. W zaistniałej sytuacji nie jest możliwe celebrowanie chrztu wielu dzieci równocześnie. Za każdym razem należy pobłogosławić świeżą wodę i starannie oczyścić chrzcielnicę.

C. Pierwsza Komunia św.

Wersja A.

W związku z tym, że nadal trwają restrykcje epidemiologiczne, a rodzice nie mogą pozostawać dłużej w niepewności, należy podjąć decyzję o przeniesieniu Komunii św. na przełom września i października (z wyłączeniem niedzieli 20.09.2020 r. – diecezjalna pielgrzymka do Skrzatusza) – po to, aby od początku roku szkolnego mieć czas na przygotowanie dzieci i parafii na uroczystości.

Wersja B.

Może jednak okazać się, że stan epidemii radykalnie się zmieni i będziemy w stanie przygotować dzieci do uroczystości pierwszej Komunii św. w czerwcu.

Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym, to telefonicznym lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich opinie.

D. Sakrament Bierzmowania

Wszystkie odwołane celebracje sakramentu bierzmowania zostają przeniesione na jesień 2020 r. Może jednak okazać się, że stan epidemii radykalnie się zmieni i będziemy w stanie zorganizować bierzmowania w czerwcu.

E. Kanoniczne wizytacje biskupie

Wizytacje w dekanatach Bobolice i Trzcianka zostają przeniesione na jesień 2020 r.

Wizytacja w dekanacie Kołobrzeg pozostaje bez zmian. 

Wizytacje w dekanatach Ustka i Słupsk Wschód zostają przeniesione na wiosnę 2021 r.

F. Inne terminy

Dni skupienia dla księży proboszczów i księży wikariuszy w kwietniu zostają odwołane. 

Zwracam Czcigodnym Księżom uwagę na zachowanie jedności w respektowaniu wskazań oraz zarządzeń i zobowiązuję do wiernego ich przestrzegania na podstawie KPK kan. 273 i 274 par. 2.

+ Edward Dajczak

Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

Koszalin, dn. 3.04.2020 r.

Znak: B23 – 13/20

Zarządzenie:

Wskazania (5) Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka są informacją skierowaną do Księży i Diecezjan Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Proszę, aby informacje zawarte we wskazaniach zostały przekazane wiernym poprzez portale informacyjne parafii oraz media społecznościowe. Księży Dziekanów proszę, o przekazanie tekstu współbraciom, którzy nie korzystają z poczty elektronicznej.

+ Krzysztof Włodarczyk,

Wikariusz Generalny

 

MIŁOSIERDZIE W CZASIE PANDEMII

Od kilku tygodni nasz kraj zmaga się z epidemią koronawirusa. Wobec lęku oraz koniecznych ograniczeń, jakie wprowadza rząd, objawia się cała bezradność ludzi samotnych, będących w podeszłym wieku, doświadczonych różnymi chorobami. Osoby te potrzebują pomocy w najprostszych czynnościach życiowych, takich jak zrobienie zakupów czy wykupienie leków.

W związku z tym Parafia nasza wraz z Parafialnym Oddziałem Caritas oferuje swoją pomoc osobom starszym, schorowanym i pozbawionym rodziny lub bliskich przyjaciół. Osoby takie mogą dzwonić na numer 515 152 564 i zgłaszać swoje zapotrzebowanie. Jesteśmy gotowi zrobić zakupy czy wykupić leki  w aptece.  

Pod tym numerem mogą też zgłaszać się osoby pełnoletnie, które chcą włączyć się w akcję, jako wolontariusze. Liczymy na to, że nie zabraknie ludzi wrażliwych, gotowych śpieszyć z pomocą potrzebującym.

Całą akcję, w imieniu Parafii pw. Wniebowzięcia NMP i naszej Caritas, koordynuje ks. Wojciech Skiba.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 29.03.2020r.

1. Biskup diecezjalny Edward Dajczak, 25 marca 2020r., wydał dekret regulujący zasady posługi duszpasterskiej i świętej liturgii w czasie trwania pandemii.

Zgodnie z dekretem na terenie naszej diecezji, do odwołania, można korzystać z dyspensy od udziału we Mszy św. niedzielnej.

Msze św. do 11 kwietnia odprawiane będą według zwykłego porządku i w intencjach zamówionych, jednak bez udziału wiernych. Wszelkie inne formy liturgiczne i spotkania duszpasterskie zostają odwołane.

Poza czasem celebracji w kościele nie może przebywać więcej niż pięć osób.

Sakrament pokuty i pojednania udzielany będzie jedynie w sytuacji zagrożenia śmiercią.

Zawieszone zostają odwiedziny chorych w domach, poza przypadkami stanowiącymi niebezpieczeństwo śmierci.

Pogrzeby zostają ograniczone do stacji przy grobie. Może w niej brać udział maksymalnie pięć osób. Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie w innym, dogodnym terminie.

Decyzje dotyczące I Komunii św. zostaną podane w późniejszym terminie.

Zachęcamy wszystkich do zachowania szczególnej ostrożności i rozwagi, wzmożonej higieny osobistej oraz unikania skupisk ludności. Prosimy, aby nie lekceważyć niebezpieczeństwa zarażenia siebie lub innych.

Wzywamy wszystkich wiernych do gorliwej modlitwy o ustanie epidemii, o zachowanie nas samych, naszych bliskich, Ojczyzny naszej i całej ludzkości w zdrowiu duszy i ciała. Łączmy się duchowo o godz. 15.00 w odmawianiu koronki do Bożego miłosierdzia a o 20.30 na Różańcu.

Pełny tekst dekretu znajduje się na tablicy ogłoszeń oraz na naszej stronie w Internecie.

2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zachęcamy gorąco, aby w czwartek dziękować Chrystusowi za dar kapłaństwa i Eucharystii. Gorąco zachęcamy do przyjęcia Komunii Św. duchowej, wyrażającej się w gorącym pragnieniu zjednoczenia się z Chrystusem. W piątek, zwłaszcza o godz. 15.00 jednoczmy się z męką Chrystusa, dziękując Mu za miłość, która sprawiła, że dla naszego zbawienia podjął się męki i śmierci na krzyżu. Wynagradzajmy Panu za grzechy nasze i całego świata. Usilnie błagajmy o nawrócenie tych, którzy odeszli od Boga i pogubili się na drogach życia. W sobotę zaś polecajmy się Niepokalanej Matce Chrystusa, Maryi, prosząc o ustanie pandemii.

W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Palmowa, otwierająca obchody wielkiego Tygodnia.

Zachęcamy gorąco do oglądania transmisji Mszy św. i nabożeństw w telewizji publicznej. 

3. Niektóre intencje mszalne:

Poniedziałek o godz. 7.00 – Msza św. gregoriańska za +Marię Leśniak.

Wtorek o godz. 7.00 – o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Ireny Koch – int. od Heleny.

Środa o godz. 7.00 – o pokój wieczny dla ++dziadków: +Anny i +Stefana – int. od wnuczka Janusza z Rodziną.

Czwartek o godz. 18.00 – za księży i siostry zakonne pochodzące z naszej parafii.

Niedziela o godz. 12.00 – w intencji zmarłych sławieńskich POW-iaków.

Pamiętajmy z wiarą o naszych zmarłych i z Bożym błogosławieństwem przeżywajmy chwile ważne dla nas i dla naszych bliskich.

4. Do wieczności z naszej parafii odszedł: Grzegorz Ciechanowski – wieczny odpoczynek racz mu dać Panie….

ZARZĄDZENIE BISKUPA DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA

 

Zarządzenie Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego dotyczące sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach

W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa przez władze państwowe
z dn. 24 marca 2020 r. oraz ze
„Wskazaniami Prezydium KEP” z dn. 25 marca 2020 r. postanawiam:

I. Dyspensa

Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. została prolongowana i rozszerzono jej zakres na wszystkich wiernych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz inne osoby przebywające na terenie diecezji, i obowiązuje aż do odwołania. Serdecznie zachęcam wiernych do duchowej łączności z odprawianymi w kościołach Mszami św., nabożeństwami i rekolekcjami, transmitowanymi za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu

II. Sprawowanie Eucharystii i uczestnictwo wiernych świeckich w sprawowanych liturgiach

Kierując się troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, a także celem uniknięcia różnych sytuacji konfliktowych, które pojawiły się już w minionych dniach, po konsultacjach
z księżmi naszej diecezji zarządzam, że od 26 marca br. do 11 kwietnia br., celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego będzie się odbywało bez obecności wiernych świeckich przy zamkniętych drzwiach kościołów.

Jeśli celebracja dotyczy kaplic w klasztorach i domach zakonnych, zarządzam, żeby sprawować
w nich liturgię także bez udziału wiernych z zewnątrz.

Wszystkie Msze św. należy sprawować według ustalonego parafialnego porządku Mszy św. Proszę informować wiernych, którzy zamówili intencję o tym, że zamówiona przez nich Msza św. zostanie odprawiona.

Poza czasem celebracji kościoły pozostają otwarte jako miejsca na indywidualną modlitwę,
z zachowaniem wymogu, by nigdy nie przebywało w nich więcej niż 5 osób równocześnie. Informację o tym należy wywiesić na drzwiach kościołów, a także przekazać ją wiernym drogą internetową. Zalecam, aby przy wejściu do kościoła umieścić pojemnik z płynem dezynfekującym.

Zapraszam wszystkich – duchownych i wiernych świeckich – do wytrwałej modlitwy we wspólnotach domowych w duchu słów Jezusa Chrystusa: „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie
o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,19-20).

Szczególnie ważna jest nasza wspólnotowa modlitwa różańcowa o godz. 20.30, połączona
z Apelem Jasnogórskim i modlitwą za diecezję, która każdego dnia płynie do Boga z naszych świątyń.

Niech w tej nadzwyczajnej sytuacji rodziny stają się coraz bardziej domowymi Kościołami, tworzącymi rodzinę Kościoła naszej diecezji. Proszę Was, bądźmy razem. Wezwaniem do tej modlitewnej jedności niech będzie głos dzwonów wszystkich kościołów naszej diecezji, które niech rozbrzmiewają codziennie o godz. 20.30.

III. Sakrament pokuty i pojednania

Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania z Bogiem.

Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”.

Obowiązkiem duszpasterzy jest wyjaśnienie wiernym przedstawionych możliwości dróg pojednania.

W związku z tym w parafiach nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu pokuty
i pojednania w zwyczajnej formie
. Jednak w sytuacjach wyjątkowych, wyrazem duszpasterskiej troski będzie umożliwienie skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania tym wiernym, którzy
o to osobiście poproszą. Miejscem takiej spowiedzi niech będzie zakrystia, salka parafialna bądź inne odpowiednie do sprawowania sakramentu pomieszczenie. Należy przy tym zachować wskazane środki ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa – penitenta i spowiednika.

Należy bezwzględnie unikać wszelkich nadużyć związanych z sakramentem pokuty i pojednania, jak np. nieuprawnione korzystanie z rozgrzeszenia ogólnego, które na terenie Polski możliwe jest tylko w niebezpieczeństwie śmierci oraz wobec penitentów innej narodowości, z którymi nie można się porozumieć z powodu braku znajomości języka.

Niemożliwa jest spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość” i wskazują, że
w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów”

IV. Komunia święta

W wykładni trzeciego przykazania kościelnego („Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”) Konferencja Episkopatu Polski ustaliła (1985 r.), że okres, w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej. Ze względu na zaistniałą sytuację usilnie zachęcam wiernych do korzystania
z Komunii duchowej, po wzbudzeniu skruchy i żalu doskonałego.

Dzieci uczestniczące we Mszach św. w pierwsze piątki, także proszę o przyjmowanie Komunii św. duchowej. Rodziców, katechetów i duszpasterzy, którzy prowadzą lekcję katechezy poprzez Internet, proszę o zachęcenie dzieci do modlitwy w te dni.

V. Posługa wśród chorych i osób w podeszłym wieku (np. pierwsze piątki lub soboty miesiąca)

Posługę wśród osób chorych i w podeszłym wieku ograniczam do przypadków niebezpieczeństwa śmierci, z zachowaniem wszystkich wytycznych dotyczących zasad higieny. Przepisy państwowe wykluczają kontakt z osobami przechodzącymi kwarantannę, w związku z tym kapłani nie powinni się do nich udawać, za wyjątkiem niebezpieczeństwa śmierci. Proszę jednak o to, aby otoczyć tych wiernych czułą troską duszpasterską, chociażby telefonując do nich i wyrażając duchową łączność.

VI. Zalecenia dotyczące kapelanów szpitali

W związku z tym, że w szpitalach przebywają osoby w stanie ciężkim bądź zagrożenia życia, proszę kapelanów będących pracownikami szpitali, o szczególną posługę sakramentalną wobec ciężko chorych i konających, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności higieniczno-sanitarnych oraz ustaleń z ordynatorami oddziałów. Wszystkie wydane wcześniej zalecenia obowiązują nadal.

VII. Opieka duszpasterska nad osobami starszymi i samotnymi

W obecnej sytuacji należy otoczyć szczególną troską osoby starsze, samotne, niepełnosprawne oraz chore, przebywające w swoich domach, zachowując wszelkie środki ostrożności. Pomoc ta powinna być udzielana jedynie przez osoby dorosłe. W diecezji działają, na ten moment już
z dużym doświadczeniem, wolontariusze oferujący pomoc przy zakupach czy innych sprawach dnia codziennego. W tym celu proszę kontaktować się z Ośrodkami Pomocy Społecznej, które oferują pomoc. Caritas diecezjalna i Caritas parafialna także może wesprzeć osoby potrzebujące szczególnej opieki, w tym celu proszę o kontakt z Dyrektorem Caritas.

VIII. Pogrzeb

Mszę żałobną z udziałem wiernych należy odprawić, gdy ustanie stan epidemii, po ustaleniu terminu z rodziną zmarłego. Obrzędy pogrzebu ograniczamy wyłącznie do stacji przy grobie
z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. W obecnej sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się na tradycyjnej wspólnotowej modlitwie różańcowej w gronie sąsiadów i znajomych w kościołach, kaplicach, a tym bardziej w domach. Pozostaje modlitwa rodzinna.

IX. Uroczystość Pierwszej Komunii św.

Wszelkie decyzje, wobec tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji, dotyczące I Komunii św., zostaną podjęte w po Wielkanocy. Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (telefonicznym lub e-mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich opinie.

X. Triduum Paschalne

Szczegółowe zasady dotyczące celebracji Wielkiego Tygodnia i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wraz z oktawą zostaną podane w osobnym dokumencie.

XI. Komunikacja z wiernymi w parafiach

Zachęcam do tego, aby kontaktować się ze swoimi wiernymi we wszystkie możliwe sposoby komunikacji (Internet, telefon). Jest to najlepszy sposób na prowadzenie duszpasterstwa w tym trudnym czasie.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2020 r. i obowiązuje do odwołania z zaleceniem wiernego jego przestrzegania na podstawie KPK kan. 273 i 274 par. 2.

+ Edward Dajczak                                         

Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

Zarządzenie:

Zarządzenie Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka jest informacją skierowaną do Księży i Diecezjan Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Proszę, aby informacje zawarte w komunikacie zostały przekazane wiernym poprzez portale informacyjne parafii oraz media społecznościowe.

Księży Dziekanów proszę o przekazanie tekstu współbraciom, którzy nie korzystają z poczty elektronicznej.

 + Krzysztof Włodarczyk 

Wikariusz Generalny

 

INTENCJE

SOBOTA – 04 kwietnia – WIGILIA NIEDZIELI

18.00 – +Franciszek Tworek – int. od zakładu pogrzebowego Dąbek

18.00 – +Janina Szymaniak – 30 dzień po pogrzebie

NIEDZIELA – 05 kwietnia – VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ

7.00 – ++rodzice: +Anna +Piotr Tomczak ++rodzeństwo: +Janina +Bronisław +Maciej

9.00 – +Zbigniew 1 r. śm. ++Rodzice

10.30 – +Maria +Bronisław +Jan Mikułko +Maria Zieńko

10.30 – +mama: +Agnieszka Aleksandrowicz 25 r. śm. ++z Rodziny

12.00 – za zmarłych sławieńskich POW-iaków

16.00 – +Maria Leśniak greg.14

18.00 – +Zofia Oleś – ceniona i lubiana nauczycielka i wychowawczyni wielu pokoleń młodzieży – int. z racji pogrzebu od koleżanek ze Szkoły Podstawowej nr 1

PONIEDZIAŁEK – 06 kwietnia – WIELKI PONIEDZIAŁEK

7.00 – +Maria Leśniak greg.15

7.00 – +Maria Krzowska  

18.00 – +Janina Szymaniak – od zakładu pogrzebowego Walczak

18.00 – +Mikołaj Musyt – 30 dzień po pogrzebie

WTOREK – 07 kwietnia – WIELKI WTOREK

7.00 – +Maria Leśniak greg.16

7.00 – +Marek Salamon – int. od zakładu pogrzebowego Walczak

18.00 – ++rodzice: +Józef +Józefa +brat: +Mieczysław Słowik ++Dziadkowie z obojga stron

18.00 – ++rodzice: +Antonina +Józef +Ewa +Alfreda +Józef +brat: +Bogdan +wnuk: Łukasz

ŚRODA – 08 kwietnia – WIELKA ŚRODA

7.00 – +Maria Leśniak greg.17

7.00 – ++dziadkowie: +Katarzyna +Jan – int. od wnuka Janusza z Rodziną

18.00 – ++rodzice: +Irena +Wincenty Kubiccy ++Dziadkowie z obojga stron

CZWARTEK – 09 kwietnia – WIELKI CZWRATEK

18.00 – za kapłanów posługujących w parafii – int. od Żywego Różańca

18.00 – +Maria Leśniak greg18

18.00 – +Zbigniew Miller 15 r. śm.

PIĄTEK – 10 kwietnia – WIELKI PIĄTEK

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

18.00 – Liturgia Wielkiego Piątku

SOBOTA – 11 kwietnia – WIGILIA NIEDZIELI

20.00 – +Leokadia Skowron 6 r. śm.

20.00 – ++z rodzin: Rząp, Matys, Nadolnych, Matrejek

20.00 – +Artur +Konrad +Marian Podpłońscy ++Rodzice z obojga stron

NIEDZIELA – 12 kwietnia – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

6.00 – REZUREKCJA – ZA PARAFIAN

6.00 – REZUREKCJA – +Jerzy Owczarek 15 r. śm.

9.00 – +Maria Leśniak greg.19

10.30 – +Sandra Szeląg 2 r. śm.

12.00 – +Maciej Żyto 1 r. śm.

Chrzty: Ines Lena Jacyszyn, Nina Pietrzykowska

16.00 – +Zbigniew Wierzbicki 21 r. śm.

18.00 – dziękczynno-błagalna w intencji Walentyny Catko z okazji 95 urodzin

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

W związku z zagrożeniem, jakie niesie ze sobą pandemia koronawirusa, zachęcamy wszystkich do szczególnej ostrożności i rozwagi, zachowania higieny osobistej oraz unikania dużych skupisk ludności, maksymalnie do 50 osób. Dotyczy to również uczestników Mszy św. w kościele. Prosimy, aby nikt nie lekceważył niebezpieczeństwa zarażenia siebie lub innych. Zachęcamy do spokoju i respektowania zarządzeń władz państwowych i służb sanitarnych.

Biskup diecezjalny Edward Dajczak do 29 marca 2020 r. udziela dyspensy od udziału we Mszy św. niedzielnej wszystkim, którzy obawiają się zarażenia koronawirusem. Osoby korzystające z dyspensy wezwane są do Komunii duchowej. Polega ona na wzbudzeniu w sobie gorącego pragnienia przyjęcia Jezusa Chrystusa. Praktyka Komunii duchowej dotyczy tych, którzy są w stanie łaski uświęcającej. Ci, którzy mają świadomość popełnienia grzechu ciężkiego, mogą oczywiście gorąco się modlić o Boże Miłosierdzie i w ten sposób jednoczyć się z Jezusem.

Komunię św., w tym wyjątkowym czasie, należy przyjmować na rękę i spożyć ją niezwłocznie w obecności kapłana. Ważne jest dbanie o higienę rąk, zarówno przez szafarzy, jak i wiernych. Przypominamy o wyrażaniu czci wobec Jezusa Chrystusa, realnie obecnego w Eucharystii, poprzez uprzednie przyklęknięcie lub – gdy jest to niemożliwe – poprzez głęboki skłon. Komunię św. należy przyjmować w postawie stojącej, na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed szafarzem, prawą ręką przyjąć Komunię św. do ust. Z dłoni należy utworzyć swego rodzaju tron dla Najświętszego Sakramentu. W żadnym wypadku nie wolno wiernemu odchodzić z Hostią na dłoni od szafarza.

Znak pokoju, jak i zwyczajowe powitania powinny odbywać się bez podawania ręki.

Odradzamy korzystania z wody święconej w kropielnicy wejściowej a także oddawania czci Krzyżowi lub relikwiom Świętych przez ucałowanie.

Odwołane zostają rekolekcje wielkopostne, tak dla uczniów jak i dla dorosłych.

Aż do odwołania zawieszamy wszystkie spotkania grup duszpasterskich a także wspólne odmawianie Różańca, Gorzkich żali czy Drogi krzyżowej. 

Niech ten niełatwy czas będzie dla nas okazją do pogłębionej refleksji nad sensem ludzkiego życia, przemijaniem oraz do pogłębienia ufności wobec Boga.

Wzywamy wszystkich wiernych do gorliwej modlitwy o ustanie epidemii, o zachowanie nas samych, naszych bliskich, Ojczyzny naszej i całej ludzkości w zdrowiu duszy i ciała. Łączmy się duchowo o godz. 15.00 w odmawianiu koronki do Bożego miłosierdzia a o 20.30 na Różańcu. 

Msze św., jak długo to będzie możliwe, będą odprawiane według zwykłego porządku. 

Na koniec zwracamy się do Was Bracia i Siostry o okazywanie miłosierdzia osobom samotnym i starszym. Bądźmy w tym wyjątkowym i trudnym czasie dobrymi Samarytanami, którzy nie przechodzą obojętnie obok cudzej biedy. Pamiętajmy jednak zawsze o roztropnym, minimalnym kontakcie z tymi osobami, by nie doprowadzić ich do zakażenia wirusem.

PIELGRZYMKA PARAFIALNA DO LICHENIA, CZĘSTOCHOWY, ŁAGIEWNIK I WADOWIC Z OKAZJI 100 LECIA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

Parafia nasza organizuje trzydniową pielgrzymkę do Lichenia, Częstochowy, Krakowa i Wadowic z okazji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Termin 11-13 września, koszt 660 zł. W cenie przejazd autokarem, ubezpieczenie, dwa noclegi, dwie obiadokolacje i dwa śniadania. Zapisy u ks. Proboszcza. Ogłaszamy pielgrzymkę już teraz, aby można było zabezpieczyć sobie termin oraz środki finansowe. Zapisy do końca marca. Zapraszamy.