INFORMACJE DUSZPASTERSKIE W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

W związku z zagrożeniem, jakie niesie ze sobą pandemia koronawirusa, zachęcamy wszystkich do szczególnej ostrożności i rozwagi, zachowania higieny osobistej oraz unikania dużych skupisk ludności, maksymalnie do 50 osób. Dotyczy to również uczestników Mszy św. w kościele. Prosimy, aby nikt nie lekceważył niebezpieczeństwa zarażenia siebie lub innych. Zachęcamy do spokoju i respektowania zarządzeń władz państwowych i służb sanitarnych.

Biskup diecezjalny Edward Dajczak do 29 marca 2020 r. udziela dyspensy od udziału we Mszy św. niedzielnej wszystkim, którzy obawiają się zarażenia koronawirusem. Osoby korzystające z dyspensy wezwane są do Komunii duchowej. Polega ona na wzbudzeniu w sobie gorącego pragnienia przyjęcia Jezusa Chrystusa. Praktyka Komunii duchowej dotyczy tych, którzy są w stanie łaski uświęcającej. Ci, którzy mają świadomość popełnienia grzechu ciężkiego, mogą oczywiście gorąco się modlić o Boże Miłosierdzie i w ten sposób jednoczyć się z Jezusem.

Komunię św., w tym wyjątkowym czasie, należy przyjmować na rękę i spożyć ją niezwłocznie w obecności kapłana. Ważne jest dbanie o higienę rąk, zarówno przez szafarzy, jak i wiernych. Przypominamy o wyrażaniu czci wobec Jezusa Chrystusa, realnie obecnego w Eucharystii, poprzez uprzednie przyklęknięcie lub – gdy jest to niemożliwe – poprzez głęboki skłon. Komunię św. należy przyjmować w postawie stojącej, na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed szafarzem, prawą ręką przyjąć Komunię św. do ust. Z dłoni należy utworzyć swego rodzaju tron dla Najświętszego Sakramentu. W żadnym wypadku nie wolno wiernemu odchodzić z Hostią na dłoni od szafarza.

Znak pokoju, jak i zwyczajowe powitania powinny odbywać się bez podawania ręki.

Odradzamy korzystania z wody święconej w kropielnicy wejściowej a także oddawania czci Krzyżowi lub relikwiom Świętych przez ucałowanie.

Odwołane zostają rekolekcje wielkopostne, tak dla uczniów jak i dla dorosłych.

Aż do odwołania zawieszamy wszystkie spotkania grup duszpasterskich a także wspólne odmawianie Różańca, Gorzkich żali czy Drogi krzyżowej. 

Niech ten niełatwy czas będzie dla nas okazją do pogłębionej refleksji nad sensem ludzkiego życia, przemijaniem oraz do pogłębienia ufności wobec Boga.

Wzywamy wszystkich wiernych do gorliwej modlitwy o ustanie epidemii, o zachowanie nas samych, naszych bliskich, Ojczyzny naszej i całej ludzkości w zdrowiu duszy i ciała. Łączmy się duchowo o godz. 15.00 w odmawianiu koronki do Bożego miłosierdzia a o 20.30 na Różańcu. 

Msze św., jak długo to będzie możliwe, będą odprawiane według zwykłego porządku. 

Na koniec zwracamy się do Was Bracia i Siostry o okazywanie miłosierdzia osobom samotnym i starszym. Bądźmy w tym wyjątkowym i trudnym czasie dobrymi Samarytanami, którzy nie przechodzą obojętnie obok cudzej biedy. Pamiętajmy jednak zawsze o roztropnym, minimalnym kontakcie z tymi osobami, by nie doprowadzić ich do zakażenia wirusem.