DIECEZJALNY DZIEŃ DZIECKA – SKRZATUSZ 2023 oraz SPOTKANIE MŁODYCH – LEDNICA 2023

Pani Jadwiga Choroś organizuje dwa wyjazdy dla dzieci i młodzieży.

Pierwszy z nich to wyjazd na Diecezjalny Dzień Dziecka do Skrzatusza, pod hasłem „Święty Pokój”, w dniu 27 maja 2023 r.

Drugi to wyjazd na Spotkanie Młodych w Lednicy, pod hasłem: „Idź za Barankiem”, w dniu 3 czerwca 2023 r.

Zapisy przyjmuje pani Jadwiga Choroś.