DIECEZJALNE STUDIUM FORMACYJNE DLA ŚWIECKICH

Trwają zapisy do kolejnej edycji Diecezjalnego Studium Formacyjnego dla Świeckich. Zgłaszać się mogą osoby, które w naszej parafii chciałyby pełnić posługę lektora, animatora katechezy parafialnej lub nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej. Zgłoszenia przyjmuje ks. Proboszcz do końca września.