DIECEZJALNE STUDIUM FORMACYJNE DLA ŚWIECKICH

W roku 2020/2021 Diecezjalne Studium Formacyjne dla Świeckich będzie przygotowywało kandydatów do funkcji lektora, nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej i animatora katechezy parafialnej. W jego ramach będzie się również odbywał drugi rok formacji do posługi akolitatu.

Kandydaci zobowiązani są do pełnego udziału w trzech spotkaniach, które rozpoczynają się w piątek o godz. 17:30 i kończą w niedzielę ok. godz. 13:30. Będą się one odbywały w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu w następujących terminach:

  • 6-8 listopada 2020 roku, 
  • 5-7 marca 2021 roku, 
  • 7-9 maja 2021 roku.

Uczestników DSFŚ zgłaszają do 31 października 2020 roku wyłącznie księża proboszczowie, zgodnie z podanymi niżej zasadami. Koszty formacji (wraz z noclegami i pełnym wyżywieniem) w wysokości 500 zł ponosi parafia kandydata. Opłata może być wniesiona jednorazowo na pierwszym spotkaniu lub w ratach (170 zł/170 zł/160 zł). Pozostałe koszty zostaną sfinansowane z funduszy diecezjalnych.


1. Lektor

Jego zadaniem jest czytanie słowa Bożego podczas Eucharystii.

Kandydatki i kandydaci powinni mieć ukończone 21 lat i przynajmniej wykształcenie ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe.

Należy ich zgłaszać za pomocą formularza, który po wypełnieniu ma być przesłany na adres: Diecezjalna Szkoła Lektora, Centrum Edukacyjno-Formacyjne, ul. Seminaryjna 2A, 75-817 Koszalin. 

Odpowiedzialnym za formację lektorów jest ks. Tomasz Tomaszewski: biblista@op.pl.

Więcej informacji TUTAJ


2. Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej

Jego zadaniem jest zanoszenie Komunii św. chorym, a w szczególnych przypadkach również pomaganie kapłanowi w jej udzielaniu podczas Mszy.

Kandydaci powinni mieć ukończone 35 lat, przynajmniej wykształcenie średnie, nienaganną opinię w środowisku (parafia, miejsce pracy, sąsiedztwo) i zgodę żony.

Należy ich zgłaszać w Wydziale Duszpasterskim Kurii Biskupiej w Koszalinie za pomocą formularza.

Odpowiedzialnym za formację nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej jest ks. Łukasz Gąsiorowski: luk.gas@gmail.com.

Więcej informacji TUTAJ.


3. Animator katechezy parafialnej

Jego zadaniem jest pomoc w katechezie przygotowującej do sakramentów, zwłaszcza do bierzmowania.

Kandydatki i kandydaci powinni być przynajmniej uczniami szkoły średniej i po przyjęciu sakramentu bierzmowania. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców na podjęcie formacji. 

Kandydatów należy zgłaszać w Wydziale Katechetycznym Kurii Biskupiej w Koszalinie za pomocą formularza.

Odpowiedzialnym za formację animatorów katechezy parafialnej jest ks. Radosław Mazur: mazurski@poczta.onet.pl.

ZGŁOSZENIA W PARAFII PRZYJMUJE KSIĄDZ PROBOSZCZ