DIECEZJALNA PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW

Drodzy Strażacy! Druhowie!
Każdego dnia swojego życia realizujecie Waszą wyjątkową dewizę Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek,ludziom na pożytek. Te słowa nosicie zapewne głęboko wyryte w Waszym sercu – przez nie ukazujecie coś bardzo ważnego – ludzkie braterstwo i jego duchową siłę. W imieniu biskupa diecezjalnego Edwarda Dajczaka, chciałbym Was Drodzy Druhowie zaprosić na Diecezjalną Pielgrzymkę Strażaków do sanktuarium maryjnego w Skrzatuszu, w dniu 16 czerwca 2018 r. Pielgrzymka ta ma wymiar duchowy i bardzo zależy nam na wspólnym spotkaniu, aby u Matki naszej nadziei i Matki zranionej miłości szukać pokrzepienia i tego wszystkiego czego wymaga Wasze szczególne powołanie do służby.
PROGRAM PIELGRZYMKI STRAŻAKÓW – 16 CZERWCA 2018 R.
10:00-10:30 – Przyjazd do Skrzatusza (parking przy sanktuarium)
10:30 – Konferencja
11:15 – Spotkanie przy kawie
12:00 – Zawierzenie strażaków Matce Bożej Bolesnej
12:30 – Eucharystia
13.30 – Poczęstunek, a po nim zakończenie pielgrzymki
Ze względów organizacyjnych, uprzejmie proszę o potwierdzenie przyjazdu do dnia 1 czerwca 2018 r. na adres e-mail: luk.gas@gmail.com. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny:
606 605 694.
Z wyrazami szacunku
ks. Łukasz Gąsiorowski
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego