CHRZEST

To pierwszy z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego jest on fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży. Przyjmując go stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stając się uczestnikami jego posłania.
Miejscem właściwym do przyjęcia sakramentu chrztu jest parafia zamieszkania kandydata lub jego rodziców, gdy kandydatem do chrztu jest dziecko. Dorosły, proszący o sakrament chrztu, musi przejść odpowiednie przygotowanie – katechumenat. Dzieciom udziela się sakramentu chrztu w wierze ich rodziców, którzy kierując się dobrem dziecka proszą o jego chrzest i przyjmują na siebie obowiązek wychowania go w wierze.
W tym obowiązku wspierają ich rodzice chrzestni. Według KPK, Kan. 874,chrzestnym może zostać osoba, która: ukończyła 16 lat, jest katolikiem, przyjęła bierzmowanie i Komunię świętą oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić. Ponadto jest wolna od kar kanonicznych i nie jest matką lub ojcem dziecka przyjmującego chrzest. Rodzice powinni ochrzcić dziecko w pierwszych tygodniach po jego narodzinach.
W celu formalnego zgłoszenia chrztu i odpowiedniego przygotowania się do jego przyjęcia, należy odpowiednio wcześniej zgłosić się do kancelarii parafialnej. Do zapisania chrztu konieczny jest akt urodzenia dziecka z USC oraz znajomość danych osobowych rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, wiek oraz miejsce zamieszkania. Chrzestni spoza parafii chrztu, muszą dostarczyć zaświadczenie od własnego proboszcza, że mogą zostać dopuszczeni do godności ojca/matki chrzestnej.
Zarówno rodzice jak i chrzestni biorą udział w odpowiednich naukach oraz, jeśli to możliwe, przystępują do sakramentu pojednania i pokuty. Chrzty odbywają się naszej parafii w drugie niedziele miesiąca. W szczególnych sytuacjach istnieje możlwiość ustalenia innej daty chrztu.