PROBOSZCZ
ks. dr Leszek Szurek
WIKARIUSZ
ks. mgr Wojciech Skiba 
WIKARIUSZ
ks. mgr Adam Nowak
EMERYTOWANY PROBOSZCZ
ks. prałat Marian Dziemianko