PROBOSZCZ
ks. dr Leszek Szurek
WIKARIUSZ
ks. mgr Wojciech Panek
WIKARIUSZ
ks. mgr Adam Nowak
EMERYTOWANY PROBOSZCZ
ks. prałat Marian Dziemianko