PROBOSZCZ
ks. dr Leszek Szurek
WIKARIUSZ
ks. mgr Piotr Łowicki
WIKARIUSZ
ks. mgr Adam Nowak