APEL ZE ŚW. JANEM PAWŁEM II

Odpowiadając na apel biskupa Zbigniewa, w niedzielę, 02 kwietnia, o godz. 21.00 zapraszamy do kościoła na Apel ze św. Janem Pawłem II. Wsłuchamy się we fragmenty jego homilii i zaśpiewamy jego ulubione pieśni. Będziemy modlić się w intencji naszej Ojczyzny i Kościoła. Niech nasza obecność i modlitwa będą cichym wezwaniem do poszanowania pamięci o św. Janie Pawle II.

Poniżej publikujemy treść komunikatu bpa Zbigniewa Zielińskiego.

Zbliża się 18. rocznica odejścia do Domu Ojca św. Jana Pawła II. Rokrocznie tego dnia modlimy się z wdzięcznością za Jego pontyfikat oraz podejmujemy refleksję nad pozostawionym przez Niego dziedzictwem, którego bogactwo sprawia, że świat nazywa św. Jana Pawła II świadkiem nadziei, apostołem jedności, pielgrzymem pokoju, orędownikiem prawdy, sługą miłosierdzia, obrońcą godności człowieka, wychowawcą młodych, papieżem wolności, człowiekiem modlitwy, papieżem rodziny i dialogu (hasła Dni Papieskich).

Także nas, rodaków Świętego Papieża, to dziedzictwo i obchody rocznicy Jego odejścia do Domu Ojca inspirują do odważniejszego wyznawania naszej wiary i do życia według jej zasad. Proszę wszystkich duszpasterzy, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich o podjęcie intensywnej modlitwy i refleksji oraz zorganizowanie wydarzeń, które nam pomogą w realizacji tego zadania. To zadanie nabiera szczególnego znaczenia w kontekście podejmowanych ostatnio w Polsce bezprecedensowych ataków na św. Jana Pawła II i na prawdy, które głosił.

W koszalińskiej katedrze – matce kościołów naszej diecezji – w dniu rocznicy, 2 kwietnia, w Niedzielę Palmową o godz. 10:00 odprawiona zostanie centralna Msza święta z procesją Niedzieli Palmowej. Będzie to okazja do przypomnienia zapoczątkowanych przez św. Jana Pawła II Światowych Dni Młodzieży.

Zaś na godz. 21:00 zapraszamy do katedry na Papieski Apel Jasnogórski, w którym przypomnimy niezwykłe słowa Świętego Papieża, zachęcającego nas do czuwania i obrony najważniejszych wartości. Apel zakończymy przejściem pod pomnik św. Jana Pawła II, znajdujący się na przykatedralnym placu.

Wymowna godzina 21:37 będzie momentem przywołania odejścia do Domu Ojca św. Jana Pawła II i zaproszeniem do pielęgnowania w naszym życiu dziedzictwa wiary, w którą tak niezwykły wkład wniósł Święty Papież z rodu Polaków. Zabierzmy ze sobą znicze, które wyrażą naszą wdzięczną pamięć.

Zapraszam do godnego przeżycia tego dnia, wypełnionego medytacją Męki Pańskiej i wdzięczną modlitwą za pontyfikat św. Jana Pawła II.

+ Zbigniew Zieliński
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski